Algemene Ledenvergadering

10 mei 2024 21:57

Wij zullen op 17 juni 2024 onze

Algemene Ledenvergadering houden:

Tijdstip 20.00 uur in Claus te Hoofddorp

U KOMT TOCH OOK !

Als u punten heeft voor de ALV ?

Deze graag per Email zenden aan.

Secretaris@bvhmeer.nl

Voor 25 mei 2024.

Ingezonden stukken na deze datum zullen niet meer meegenomen worden

Bestuur BVH