Mededeling Bestuurswijziging

04 mei 2021 14:38

De voorzitter deelt het volgende mee

Jan Dekker (jeugd en wedstrijd zaken) moet helaas door privé omstandigheden zijn bestuursfunctie bij de bowling vereniging neerleggen. Dat betreuren wij ten zeerste.

Zoals jullie weten is Jan de kracht en de drijfveer voor de jeugd geweest waar hij zich altijd ten volle heeft ingezet. Ook heeft Jan ons altijd ondersteunt in allerlei zaken m.b.t. de BVH.

Jan, dank voor al je inzet, we hadden het niet zonder jou gekund. Jan blijft wel lid van de vereniging.

Wij, Cor Cambier (voorzitter) en Karin Cambier (secretaris, penningmeester en ledenadministratie), hebben gekozen voor een andere richting in ons leven en gaan verhuizen naar het oosten van het land (in de buurt van Doetinchem). Inmiddels hebben wij daar een huis gekocht.

Dit houdt in dat wij niet langer de BVH kunnen vertegenwoordigen en de BVH gaan verlaten. Voor ons een heerlijk vooruitzicht maar voor de BVH een regelrechte ramp.

Het wordt nu echt tijd dat er leden opstaan om een interim bestuur te vormen. Alle functies voor het bestuur komen vrij en dat zijn:

Voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur) en de diverse commissieleden voor ledenadministratie, wedstrijdzaken, jeugd en evenementen.

Inmiddels hebben zich 2 leden gemeld voor het vormen van een interim bestuur, te weten: René Gooyers en Jelle IJlst.

Het bestuur heeft met René en Jelle een informatief gesprek gehad en beide heren zijn goed bekend in de bowling-wereld en hebben veel ervaring in bestuurszaken.

René en Jelle willen samen een interim bestuur vormen en de functies waarnemen van Voorzitter (Jelle) en secretaris en ledenadministratie (René).

Het ligt in de bedoeling dat het interim bestuur de communicatie op zich gaat nemen voor de inschrijvingen van het nieuwe seizoen.

Tevens gaan zij de onderhandelingen voor de nieuwe tarieven met Claus bespreken.

Karin blijft tot het einde van het seizoen penningmeester en deels ledenadministratie totdat de financiële overdracht aan de interim penningmeester (René) heeft plaats gevonden.

Per 5-5-2021 zijn wij, Cor en Karin, niet langer aanspreekbaar voor bestuurlijke taken. Karin zal het huidige boekjaar, in overleg met het interim-bestuur, financieel afwikkelen.

Wij bedanken beide heren voor hun inzet. De BVH krijgt hiermee bestuurders die het bowlen een warm hart toedragen en veel ervaring hebben in de bowling-wereld.

Hierbij vragen wij de leden hen te ondersteunen waar nodig.

Rest ons om iedereen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mede namens Karin, Cor Cambier