Nieuws

Bestuur mededeling voor de dinsdagavond

08 december 2023 20:58

Er is een mis communicatie ontstaan over de speelwijze op de dinsdagavond.

De competitie wordt gespeeld over 36 weken .

Er heeft per abuis een wijziging plaats gevonden in de score verwerking.

Dit zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd gaan worden door Claus.

Hopende op uw begrip. ..

Bestuur

Dick van Rietschoten

17 oktober 2023 16:17

Hierbij hebben wij kennis genomen
Van het overlijden van Dick van Rietschoten

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden BVH