Het bestuur van de Bowling Vereniging Haarlemmermeer

Het bestuur van de BVH bestaat uit het dagelijks bestuur (verkiesbaar, voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met overige bestuursleden (aan te stellen door het zittende bestuur).

Het bestuur van de BVH

Het voltallige bestuur is te bereiken via bestuur@bvhmeer.nl


Het dagelijks bestuur (te bereiken via dagelijksbestuur@bvhmeer.nl):
Voorzitter – Cor Cambier (voorzitter@bvhmeer.nl)
Secretaris – Karin Cambier (secretaris@bvhmeer.nl)
Penningmeester – Jan Schoenmaker (penningmeester@bvhmeer.nl)


De overige bestuursleden:
Communicatie – Vacature (communicatie@bvhmeer.nl)
Evenementen – Alex Hogeboom van Buggenum (evenementen@bvhmeer.nl)
Happy Bowler – Jan van der Stroom (happybowlers@bvhmeer.nl)
Jeugdzaken – Jan Dekker (jeugdzaken@bvhmeer.nl)
Ledenadministratie – Karin Cambier (ledenadministratie@bvhmeer.nl)
Seniorenzaken – Vacature (seniorenzaken@bvhmeer.nl)
Technisch Hart – Vacature (technischhart@bvhmeer.nl)

Ere-voorzitter:
Jaap Krist

Adviseur van het (dagelijks) bestuur:
Jaap Krist

Rooster van aftreden

Najaar Algemene Leden Vergadering 2019: de secretaris
Najaar Algemene Leden Vergadering 2020: de voorzitter
Najaar Algemene Leden Vergadering 2021: de penningmeester